Menu Produkty
Porovnávací seznamy
Porovnání výrobků
4 / 4 zboží
dosažen max. počet pro tuto kategorii!
Pro přidání dalších druhů zboží odstraňte prosím alespoň 1 zboží z kategorie.
Porovnávací seznamy
Porovnání výrobků
bylo přidáno do porovnávacího seznamu.
Přidat druh zboží
Pro porovnání výrobků je třeba výrobky přidat do porovnávacího seznamu.
Porovnávací seznamy
Porovnání výrobků

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ
I. Kdo je za zpracování zodpovědný a na koho se mohu obrátit?

Místo odpovědné za zpracování Vašich osobních údajů (dále: údaje) je

Engelbert Strauss s.r.o.
Rudolfovská tř. 464/103
370 01 České Budějovice

Další kontaktní údaje odpovědného místa naleznete v tiráži.

Pokud máte další dotazy ve veci ochrany dat, mužete nám kdykoliv zaslat informace, upozornit na nesrovnalosti, vyjádrit svá prání na oprávnení a smazání Vašich dat ci nápady e-mailem: ochranadat@engelbert-strauss.cz nebo poštou na adresu: Engelbert Strauss s.r.o., „ochranadat“, Rudolfovská tř. 464/103, 370 01 České BudějoviceII. Jaké údaje jsou zpracovávány?


1. Objednávky

Údaje, které nám poskytujete v rámci procesu objednávky (např. jméno, adresy, e-mailové adresy, telefonní číslo, bankovní spojení) využíváme ke splnění smluv nebo provádění předsmluvních opatření. Vámi uvedené údaje můžeme navíc zpracovat, abychom Vás informovali o dalších zajímavých výrobcích z naší nabídky.

Proč jsou tyto údaje zpracovávány?

Realizace objednávky: Tyto údaje zpracováváme za účelem přijetí objednávky, odeslání zboží, vystavení faktury, platby, zákaznického servisu, inkasa a popř. k uplatnění nebo obhájení právních nároků z dodavatelského vztahu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Při realizaci objednávky jsme podporováni externími poskytovateli služeb (agentury call center). Ty zpracovávají Vaše údaje výlučně dle našich pokynů a ne pro vlastní účely. Pokud by faktury nebyly ani přes několikanásobné upomínání uhrazeny, zprostředkujeme, je-li to nutné, údaje inkasní společnosti za účelem inkasa nucenou správou; právním základem je navíc čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Odeslání objednaného zboží: Objednané zboží je odesíláno ve spolupráci s různými přepravními společnostmi. Údaje nezbytné k doručení objednaného zboží předáváme těmto přepravním společnostem. Pokud si v našem internetovém obchodě objednáte zboží třetích poskytovatelů (nakupované zboží), předáváme jim Vaše osobní údaje příp. za účelem přímého odeslání. Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Kontrola bonity: V zásadě u nás máte různé možnosti platby. V případě výběru nezabezpečené platební metody (např. koupě na fakturu) máme oprávněný zájem na naší ochraně před možným prodlením s platbami. Za tímto účelem si příp. v přípravném stadiu poskytnutí této platební metody opatříme informaci o bonitě u Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Str. 30, 10317 Berlin. K tomu účelu zprostředkujeme údaje potřebné ke kontrole bonity a získané informace o statické pravděpodobnosti prodlení s platbou použijeme pro uvážené rozhodnutí o odůvodnění, provedení nebo ukončení smluvního poměru. Informace o bonitě může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (hodnoty Score), které se vypočítají na základě vědecky uznávané matematicko-statistické metody a do jejíhož výpočtu jsou mimo jiné zahrnuty adresní údaje. Vaše chráněné potřeby jsou zohledněny dle zákonných ustanovení. V závislosti na Vaší Score hodnotě Vám poskytneme požadovanou platební metodu. Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Hodnocení zákazníka

Navíc využíváme hodnotící platformu společnosti Trustpilot A/S (Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhagen, Dänemark, dále jen jako „Trustpilot“).
Pokud nás jako uživatelé ohodnotíte pomocí hodnotící platformy nebo postupu hodnocení nebo nám dáte zpětnou vazbu jinak, platí Všeobecné obchodní podmínky nebo podmínky používání a informace o ochraně údajů společnosti Trustpilot.
Abychom ověřili, že hodnotící osoby skutečně naše služby využili, předáváme společnosti Trustpilot na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) Vaše k tomu nezbytné údaje (jméno, e-mailová adresa a objednací číslo popř. číslo výrobku). Se společností Trustpilot jsme uzavřeli smlouvu o zpracování zakázky, čímž není považována za třetí stranu.

Jak dlouho jsou tyto údaje uloženy? Musím tyto údaje poskytnout?

Vaše údaje smíme uložit tak dlouho, jak je to nezbytné k plnění smlouvy. Mnoho z Vašich údajů smíme ukládat nejméně do splnění smlouvy a poté po dobu pravidelné promlčecí lhůty. K uplatnění nebo hájení právních nároků smíme údaje ukládat popř. až do uplynutí nejvyšších promlčecích lhůt.


2. Internetová stránka

Pokud navštívíte tuto internetovou stránku (včetně help.strauss.cz), zpracujeme Vaši IP adresu, datum a čas Vaší návštěvy, informace o Vámi používaném prohlížeči včetně nastavení jazyka a popř. o Vašem operačním systému, adresu internetové stránky, ze které jste se na naši internetovou stránku dostali (Referrer-URL) a také informace k souborům, které jste zobrazili. Tyto údaje zprostředkuje Váš prohlížeč automaticky Vašemu poskytovateli internetu a ten je zprostředkuje nám.

Proč jsou tyto údaje zpracovávány?

Zpracováváme tyto údaje, abyste mohli vidět naši internetovou stránku, za účelem analýzy a zajištění bezpečnosti našich systémů, k optimalizaci naší internetové stránky a také ke statistickým účelům. Tyto údaje nemůžeme přiřadit určité osobě. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na tom, aby se Vám naše internetová stránka na Vaší obrazovce zobrazovala správně, a my jsme v případě poruchy mohli zjistit příčinu a odstranit ji.

Jak dlouho jsou tyto údaje uloženy? Musím tyto údaje poskytnout?

Tyto údaje jsou v protokolových souborech uloženy nejvýše 30 dnů. Poskytnutí těchto údajů není předepsáno a ani není nezbytné pro uzavření smlouvy. Návštěva naší internetové stránky bez zpracování těchto údajů by však z technických důvodů nebyla možná.

Zpracování údajů třetími osobami

Na našich internetových stránkách využíváme síť pro doručování obsahu (Content-Delivery-Network, zkratka CDN) poskytovatele služeb Fastly (Fastly Inc., 475 Brannan St., Suite 300, San Francisco, CA 94107, USA). CDN nám umožňuje rychleji a bezpečněji přenášet prvky naší online nabídky, např. velké mediální soubory, grafiku nebo programové skripty, prostřednictvím regionálně distribuovaných serverů propojených přes internet. Kromě toho využíváme tzv. firewall webových aplikací (WAF) společnosti Fastly, který nám umožňuje velmi rychle identifikovat a znemožnit útoky na naše internetové stránky.

V souvislosti s výše uvedenými účely se zpracovávají technické údaje o spojení se serverem (IP adresa, datum, čas, volaná stránka, informace o prohlížeči). Data se ukládají pouze v konkrétních případech, a nejdéle na dobu 30 dní. Právním základem tohoto zpracování je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Máme oprávněný zájem na zlepšování stability a funkčnosti našich internetových stránek.

Zasílání dat do USA se provádí na základě standardních smluvních doložek Evropské komise. Společnost Fastly se dále připojila k Rámci ochrany soukromí mezi EU a USA (EU-US-Data Privacy Framework), čímž je podle Evropské komise zajištěno dodržování evropského standardu ochrany osobních údajů pro zasílání dat do USA. Společnost Fastly zpracovává výše uvedené údaje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a proto není považována za „třetí osobu“.

Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Fastly najdete na adrese https://www.fastly.com/privacy.


3. Cookies

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé soubory, které obsahují identifikační číslo. Cookies se při zobrazení naší internetové stránky (včetně help.strauss.cz) ukládají na Vašem počítači nebo mobilním zařízení. Pokud znovu zobrazíte naši internetovou stránku, může být Váš počítač nebo mobilní koncové zařízení znovu rozpoznáno pomocí identifikačního čísla. Cookies nemohou provádět programy ani přenášet viry na Váš počítač. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka celkově uživatelsky přátelštější a efektivnější.

Jaké druhy cookies používá Engelbert Strauss?

Používáme následující kategorie souborů cookies:

Potřebné cookies

Některé funkce na naší internetové stránce (včetně help.strauss.cz) nelze bez použití cookies nabídnout. Pro ně je nezbytné, aby byl prohlížeč znovu rozpoznán i po přechodu na jinou stránku. K těmto funkcím patří například možnost vložení zboží do košíku, nebo přihlášení přes Váš zákaznický účet na naší internetovou stránku.

Funkční cookies

Funkční cookies nám umožňují evidovat a ukládat Vaše uživatelská nastavení. K tomu patří například jazyk, který jste zvolili v menu, Vaše uživatelské jméno, apod.

Dále sem spadají cookies, které vyhodnocují chování návštěvníků při prohlížení našich stránek; přitom se například předávají tyto informace: vyhledávané pojmy, četnost návštěv stránek, využívání funkcí webové stránky, datum a doba trvání návštěvy. Zpracování těchto údajů je anonymizované. Údaje pak už není možné přiřadit ke konkrétnímu návštěvníkovi.

Osobní cookies (shromažďují se v pseudonymizované formě pro potřeby analýzy a reklamy)

Kromě toho používáme cookies, které umožňují analýzu chování uživatelů při prohlížení stránek v pseudonymizované formě. Tímto způsobem lze například předávat následující informace: vyhledávané pojmy, četnost návštěv stránek, využívání funkcí webové stránky, datum a doba trvání návštěvy.

Takto shromážděná data se prostřednictvím technických opatření pseudonymizují. Proto je už potom není možné přiřadit ke konkrétnímu uživateli. Data se neukládají společně s ostatními daty. Takto získaná statistická data nám pomáhají upravovat naši nabídku podle zájmů uživatele a měřit účinnost našich reklamních kampaní.

Proč Engelbert Strauss používá cookies?

Používáme cookies, aby návštěva naší internetové stránky byla atraktivní a pro umožnění resp. usnadnění určitých funkcí. Navíc používáme cookies pro statistickou evidenci využití naší internetové stránky. Pomocí analytických cookies zjistíme, jak je webová stránka využívána a můžeme tak naši nabídku stále optimalizovat. Právním základem je čl. 6 odst. 1 zákona o ochraně údajů. Máme oprávněný zájem na tom, abychom Vám umožnili uživatelsky optimalizované využití naší webové stránky a zlepšovali kvalitu našich internetových stránek a jejich obsahu.

Právní titul pro používání potřebných souborů cookie je čl. 6 odst. 1 b) GDPR. Potřebné soubory cookie jsou nutné pro možnost prohlížení naší internetové stránky a využití základních funkcí. Použití funkčních souborů cookie probíhá na základě čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Máme oprávněný zájem na tom, abychom vám umožnili uživatelsky příjemné používání naší internetové stránky a zlepšovali kvalitu naší internetové stránky a jejích obsahů. Právní titul pro využívání analyzačních a reklamních souborů cookie je čl. 6 odst. 1 a) a čl. 49 odst. 1 a) GDPR. Používáme je pouze tehdy, když jste nám udělili svůj souhlas. To zahrnuje také případný pokračující přenos do USA. Potud upozorňujeme na to, že USA nevykazují přiměřenou úroveň ochrany údajů ve smyslu nařízení EU 2016/679, především proto, že hrozí riziko, že za určitých zákonných předpokladů mají americké úřady právo získat za účelem kontroly a dozoru přístup k vašim údajům, aniž by byla k dispozici přiměřená opatření k nápravě.

Jak dlouho jsou tyto údaje uloženy?

Některé cookies jsou po ukončení prohlížení smazány (tzv. transientní cookies, zejména session cookies). Ostatní cookies zůstanou na Vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě (tzv. permanentní cookies). Dobu trvání ukládání můžete zjistit pomocí přehledu v nastavení cookies Vašeho prohlížeče.

Musím tyto údaje poskytnout? Jak se mohu použití cookies vyhnout?

Zásadně neplatí žádná povinnost použití cookies. Použití cookies můžete kdykoliv změnit prostřednictvím následujícího nastavení:

Nastavení

Upozorňujeme však na to, že funkčnost naší internetové stránky může být omezena, když zpracování cookies deaktivujete. 

Kromě toho můžete použití cookies zamezit také prostřednictvím příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče. Nastavení musíte provést zvlášť pro každý prohlížeč a pro každé koncové zařízení, které používáte. Dále lze již nastavené cookies kdykoli smazat pomocí internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.


4. Analýza webové stránky / online reklama

Google Analytics

Používáme Google Analytics. Jedná se o analytickou službu Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (Google). Vytváří se přitom pseudonymní uživatelské profily naší internetové stránky. Google používá permanentní cookies (viz II.3.2). Informace o Vašem využívání naší internetové stránky vytvořené pomocí cookies zpracovává Google v USA. U těchto informací se jedná o údaje uvedené v bodě II.3.1. Kromě toho zpracovává Google hledaný výraz, kterým jste naši internetovou stránku nalezli pomocí vyhledávacího zařízení. Používáme Google Analytics s aktivovanou IP anonymizací. Google Vaši IP adresu v Evropské unii nebo Evropském hospodářském prostoru zkrátí. Pouze ve výjimečných případech je do USA převedena úplná IP adresa a teprve tam je anonymizována. Další informace ke Google Analytics naleznete na následující internetové stránce Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Proč jsou tyto údaje zpracovávány?

Údaje jsou zpracovány za účelem výzkumu trhu a požadovaného utváření naší internetové stránky. Google na základě našeho požadavku zpracovává tyto údaje pro vyhodnocení využití naší internetové stránky a pro sestavení zpráv o aktivitách na naší internetové stránce. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Jak dlouho jsou tyto údaje uloženy? Musím tyto údaje poskytnout?

Údaje jsou uchovávány nejvýše 14 měsíců. Poskytnutí těchto údajů není předepsáno a není nezbytné pro uzavření smlouvy s námi. Ukládání cookies a použití Google Analytics můžete nastavením svého prohlížeče zamezit (viz II.3.2). Kromě toho můžete zabránit zpracování údajů vytvořených pomocí cookies tím, že si na následujícím odkazu stáhnete dostupné pluginy a nainstalujete je: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Universal Analytics

Analýzu Vašeho používání nad rámec zařízení můžete deaktivovat přes Vaše nastavení (viz výše, bod II.3.2).

Google Ads (Google Adwords)

Využíváme služeb Google Ads, Google Ads Conversion a Google Ads Remarketing. Jedná se o online marketingové služby společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (Google). Informace o používání naší internetové stránky vytvořené v rámci těchto služeb zpracovává Google v USA.

Google Ads Conversion

Používáme online marketingovou službou Google Ads, pro umisťování reklam v reklamní síti Google (např. ve výsledcích vyhledávání, ve videích, na webových stránkách, atd.), aby se zobrazovaly uživatelům, kteří pravděpodobně mají zájem o naše výrobky. Pomocí online marketingové služby „Google Ads Conversion“ zjišťujeme anonymní počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy v reklamní síti Google, tím byli přesměrováni na stránku, na které je zřízený tzv. conversion tracking tag, a získáme tak přehled o konverzi našich reklam, abychom mohli zjistit, jak úspěšná jsou naše reklamní opatření.

K tomu dojde vytvořením pseudonymizovaného uživatelského profilu, který se ukládá do trvalého souboru cookie. Uživatele samotného při tom nemůžeme identifkovat. Získáme pouze statistické vyhodnocení, podle kterého můžeme rozpoznat, jak efektivní jsou jednotlivá použitá reklamní opatření.

Google Ads Remarketing

Kromě toho využíváme Google Ads Remarketing. Tato funkce nám umožňuje prezentovat uživatelům naší webové stránky na jiných webových stránkách reklamní sítě Google reklamy podle jejich zájmů. K tomu dochází použitím souboru cookie, s jehož pomocí se vyhodnocuje interakce uživatele na naší webové stránce, např. o jaké výrobky se uživatel zajímá, aby bylo možné uživateli po jeho návštěvě naší webové stránky zobrazit také na jiných webových stránkách reklamu, která je pro něho relevantní. Soubor cookie použitý k tomuto účelu slouží k identifikaci webového prohlížeče, avšak ne k identifikaci osoby.

Proč jsou tyto údaje zpracovávány?

Údaje se zpracovávají za účelem výzkumu trhu a také utváření naší internetové stránky a našich reklam v souladu s poptávkou. Google zpracovává tyto údaje z našeho pověření k vyhodnocení využití naší internetové stránky a také k optimalizaci našich reklam podle potřeby našich zákazníků. K tomu byla se společností Google uzavřena smlouva o zpracování zakázky. Zpracování je založeno na Vašem souhlasu dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a) a čl. 49 odst. 1 str. 1 písm. a) GDPR, který můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat.

Jak dlouho jsou tyto údaje uloženy? Musím tyto údaje poskytnout?

Údaje se uchovávají maximálně 367 dní. Poskytnutí těchto údajů není předepsáno a není třeba pro uzavření smlouvy s námi. Ukládání souborů cookie a tím použití Google Ads Conversion a Google Ads Remarketing můžete zrušit ve Vašich nastaveních (viz výše, bod II.3), nebo alternativně k tomu také v nastavení Vašeho prohlížeče. Kromě toho můžete zpracování údajů, které byly vytvořeny prostřednictvím souboru cookie, zamezit stažením a instalací modulu plug-in dostupného na tomto odkazu: http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Další informace o ochraně údajů u společnosti Google naleznete na adrese google.com/intl/de/policies/privacy a services.google.com/sitestats/de.html.

Piwik PRO

Používáme webovou analytickou službu Piwik PRO společnosti Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin (dále nazývaná „Piwik PRO“). Přitom se ukládají cookies, pomocí kterých můžeme mimo jiné analyzovat vaše uživatelské chování.

Pomocí Piwik PRO za účelem analýzy vyhodnocujeme informace prostřednictvím vašich návštěv na našich webových stránkách (např. pořadí zobrazených stránek), abychom věděli, jak jsou naše webové stránky využívány. Účelem je analýza klikání návštěvníků našich webových stránek, abychom naše stránky mohli stále upravovat podle vašich požadavků a mohli je tak pro vás vylepšovat.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Máme oprávněný zájem na tom, abychom ve výše uvedeném rozsahu mohli provádět měření dosahu.

Sestavy dat pořízené prostřednictvím Piwik PRO ukládáme nejdéle po dobu 25 měsíců. Poskytnutí těchto údajů není stanoveno a není pro využívání našich webových stránek vyžadováno. Webovou analytickou službu Piwik PRO můžete deaktivovat tak, že ve svých nastaveních (viz výše, bod II.3.) upravíte její používání.

Piwik PRO zpracovává vaše údaje z našeho pověření. Za tímto účelem jsme s Piwik PRO GmbH uzavřeli smlouvu o zpracování, a Piwik PRO tudíž není považována za „třetí stranu“. Vaše údaje budou zpracovávány výlučně v rámci EU/EHP. Přenos dat do třetích zemí mimo EU a EHP se neprovádí.

Další informace o ochraně údajů u Piwik PRO naleznete na https://piwik.pro/privacy-policy/.

A/B test

Používáme software SAS AB Tasty, 3 impasse de la Planchette, 75003 Paris. Umožňuje takzvané testy A/B a personalizaci webu. Tak lze analyzovat, jak vždy uživatelé na webových stránkách procházejí. Tak naši nabídku můžeme pravidelně zlepšovat a činit ji pro Vás jako uživatele zajímavější.

Pro toto vyhodnocení se na Vašem počítači ukládají cookies (viz II.3.2) a také tracking pixely (neviditelné obrázky, které se nahrávají při zobrazení webové stránky). Před provedením analýz se zkrácené IP adresy dále zpracují, přímý vztah ke konkrétní osobě tak lze vyloučit. IP adresa zprostředkovaná Vaším prohlížečem nebude spojována s dalšími námi shromažďovanými údaji.

Proč jsou tyto údaje zpracovávány?

Účelem zpracování je optimalizace naší webové stránky. Zpracování probíhá na základě Vašeho souhlasu. Právním podkladem pro testing A/B a zahrnutou personalizaci je čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR.

Jak dlouho jsou tyto údaje uloženy? Musím tyto údaje poskytnout?

Údaje se uchovávají maximálně 13 měsíců. Poskytnutí těchto údajů není předepsáno a není třeba pro uzavření smlouvy s námi. Vyhodnocení můžete zamezit ve Vašem nastavení (viz výše, bod II.3). Pokud zamezíte ukládání cookies, upozorňujeme na to, že případně nebudete mít možnost využívat naši webovou stránku v plném rozsahu. Zamezení ukládání cookies je navíc možné provést v nastavení Vašeho prohlížeče.


5. YouTube

V rámci našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f) GDPR jsme naší online nabídku rozšířili o videa Youtube, která jsou uložena na stránce www.youtube.com a lze je přehrát přímo z naší domovské stránky. Rozšíření (Plug-In) slouží k odpovídajícímu ztvárnění našich webových stránek.

Tato videa jsou připojena k naší domovské stránce tak, že použití souborů cookies pro Youtube je blokováno tak dlouho, dokud nedojde k aktivnímu kliknutí na přehrávání. Kliknutím na tlačítko přehrávání udělujete svůj souhlas s tím, že Youtube použije na Vašem koncovém zařízení cookies, které mohou také sloužit k analýze chování uživatelů, k výzkumu trhu a marketingovým účelům.

YouTube je služba poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pokud vyvoláte naši internetovou prezentaci na internetové stránce, která používá tento Plugin, zobrazí se připojení k serverům YouTube a Plugin. Tím je serveru YouTube předána informace, že jste navštívili naši internetovou stránku. Jste-li přihlášeni jako člen YouTube, přiřadí YouTube tuto informaci k Vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Při použití Pluginu jako např. kliknutí na tlačítko Start u videa je také tato informace přiřazena k Vašemu uživatelskému účtu. Tomuto přiřazení můžete zamezit tím, že se před použitím naší internetové stránky odhlásíte z Vašeho uživatelského účtu YouTube a také z ostatních uživatelských účtů firem YouTube LLC a Google Inc. a vymažete příslušné soubory cookies těchto firem.

Údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookies se zpravidla odesílají na server v USA a zde se ukládají. V případě přenosu údajů do USA je zprostředkování údajů založeno na existenci standardních smluvních ustanovení.

Další informace ke zpracování údajů a upozornění k ochraně údajů společnosti YouTube (Google) najdete na internetové adrese www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Podrobnosti k použití cookies společností Youtube najdete v části Cookie Policy od Google na internetové adrese policies.google.com/technologies/types.


6. Založení zákaznického účtu

V našem internetovém obchodě si můžete založit zákaznický účet pro budoucí objednávky („registrace“ – objednat a zřídit účet).

Proč jsou tyto údaje zpracovávány?

Vaše zákaznické údaje jsou přitom zpracovávány za účelem zjednodušení a urychlení budoucích objednávek. Po registraci se pomocí svých přístupových údajů můžete přihlásit do internetového obchodu. Přihlásíte-li se jako registrovaný zákazník, budou nám Vaše přístupové údaje zaslány za účelem kontroly Vaší identity. Po přihlášení pomocí přístupových údajů budou Vaše u nás uložené zákaznické údaje použity pro novou objednávku. V ostatním platí II.1.

Údaje Vámi poskytnuté při registraci smíme na základě čl. 6 odst. 1 b) zákona o ochraně údajů zpracovávat, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření; potud platí bod II.1. V ostatním smíme údaje, které jste nám sdělili dobrovolně při registraci, zpracovat dle čl. 6 odst. 1 a) zákona o ochraně údajů, pokud jste s tímto zpracováním souhlasili.

Jak dlouho jsou tyto údaje uloženy? Musím tyto údaje poskytnout?

Údaje uvedené v rámci registrace se smažou, jakmile smažete svůj zákaznický účet. Pokud jste se po své poslední objednávce nepřihlásili déle než 2 roky, bude Vaše registrace smazána. Případně jsme dle bodu II.1. oprávněni k delšímu ukládání údajů. Poskytnutí osobních údajů při registraci není určeno zákonem ani smluvně.


7. Kontaktní formuláře a e-mail

Zpracováváme údaje, které jste uvedli do našeho kontaktního formuláře nebo nám je zprostředkovali e-mailem, abychom mohli zpracovat Vaši poptávku a odpovědět na ni.

Údaje, které zadáte do našeho kontaktního formuláře, smíme zpracovat dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud jste s tímto zpracováním souhlasili. Zadáte-li do pole „zpráva“ citlivé informace, které obsahují zvláštní kategorie údajů (např. původ, politická nebo náboženská přesvědčení, příslušnost k odborům, údaje o zdraví nebo sexualitě), souhlasíte také se zpracováním těchto údajů. Zašlete-li nám údaje e-mailem, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Jste-li současně naším zákazníkem, je právním základem také čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Tyto údaje budou nejpozději po 12 měsících po doručení Vaší poptávky smazány, pokud na základě zákonných předpisů ve spojení se čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR nejsme oprávněni nebo zavázáni k delšímu ukládání údajů. Jste-li současně naším zákazníkem, platí pro lhůty ukládání údajů, bod II.1.

Poskytnutí těchto údajů není předepsáno a není nezbytné pro uzavření smlouvy. Při využití kontaktního formuláře je dána podmínka, že uvedete e-mailovou adresu, protože jinak bychom Vám nemohli odpovědět. Pokud uvedete další údaje, činíte tak dobrovolně.


8. Reklama

Vaše údaje zpracováváme za účelem zasílání reklamy e-mailem, pokud jste nám svoji e-mailovou adresu poskytli při objednávce, a za účelem tištěné reklamy. Zajistíme tak, abyste vedle hlavního katalogu dostávali katalogy na míru Vám střižené. Právním základem je čl. 6 odst. 1 GDPR. Máme oprávněný zájem zasílat našim zákazníkům přímou reklamu povolenou v rámci zákona.


Použití Vašich údajů k přímým reklamním účelům můžete kdykoli bezplatně odvolat, aniž by vznikly jiné náklady než náklady za zprostředkování dle základních sazeb. Toto odvolání můžete směrovat e-mailem na ochranadat@engelbert-strauss.cz nebo s poznámkou „Ochraně dat“ poštou společnosti:

Engelbert Strauss s.r.o.
Rudolfovská tř. 464/103
370 01 České Budějovice

Pokud podáte námitku nebo zrušíte souhlas s určitými reklamními opatřeními, vaše data budou zablokována nebo smazána pro další zpracování pro reklamní účely.


9. Newsletter

Máte možnost odebírat bezplatné novinky e-mailem. Při přihlášení k odběru novinek na naší internetové stránce nám bude zprostředkována e-mailová adresa uvedená v zadávací masce. Kromě toho existuje možnost, abychom Vám e-mailem zasílali personalizované novinky Vám střižené na míru. Novinky vytvoříme na základě údajů, které nám k tomuto účelu poskytnete prostřednictvím příslušné zadávací masky.


Proč jsou mé údaje zpracovávány?

Zpracováváme Vaši e-mailovou adresu za účelem pravidelného zasílání našich novinek. Po objednání novinek e-mailem od nás obdržíte e-mail s odkazem pro potvrzení Vaší e-mailové adresy. Po potvrzení Vaší e-mailové adresy můžete pomocí zvláštní zadávací masky uvádět další údaje. Zde uvedené údaje zpracováváme za účelem vytváření individuálních Vám na míru střižených, personalizovaných a oborových novinek.

Právním základem je Váš souhlas, který jste nám udělili při objednání novinek resp. při objednání personalizovaných novinek (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Právním základem pro zasílání novinek v důsledku prodeje zboží nebo služeb je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


Jakým způsobem mohu odběr novinek zrušit? Jak dlouho jsou údaje uloženy?

Pokud v budoucnu novinky již nechcete odebírat, můžete svůj souhlas se zasíláním novinek kdykoli zrušit pomocí odhlašovacího odkazu v novinkách nebo pomocí našeho odhlašovacího formuláře v internetovém obchodě v „Newsletter“ (další informace k právu na odvolání viz IV.).

Vaše údaje, které jste uvedli v rámci objednání novinek, budou během co nejkratší doby smazány poté, co svůj souhlas odvoláte, resp. co se odhlásíte z odběru novinek. Jste-li současně naším zákazníkem, platí lhůty pro uložení uvedené v bodě II.1.


Musím tyto údaje poskytnout?

Naše novinky jsou dobrovolnou nabídkou. Ovšem pro zasílání novinek e-mailem je nezbytné uvedení Vaší e-mailové adresy. Přejete-li si personalizované novinky Vám na míru střižené, jsou nezbytné další osobní údaje (např. povolání/obor pro vytvoření oborových novinek, jméno pro osobní oslovení a adresa pro oborové akce ve Vašem okolí).

Musím tyto údaje poskytnout?

Naše novinky jsou dobrovolnou nabídkou. Ovšem pro zasílání novinek e-mailem je nezbytné uvedení Vaší e-mailové adresy. Přejete-li si personalizované novinky Vám na míru střižené, jsou nezbytné další osobní údaje (např. povolání/obor pro vytvoření oborových novinek, jméno pro osobní oslovení a adresa pro oborové akce ve Vašem okolí).


10. Předcházení podvodům

K zajištění objednacích procesů prověřujeme podle nám poskytnutých údajů, zda nejsou konkrétní objednávky nápadné. V tomto případě je to z naší strany oprávněný zájem, protože chceme zamezovat platebním výpadkům a chránit naše zákazníky před neoprávněným použitím jejich osobních údajů. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 f) obecného nařízení o ochraně údajů.

U objednávek v našem online obchodě jsou zpracovávány údaje k realizaci zakázky (např. předmět koupě, jména, poštovní adresa, e-mailová adresa, dodací adresa, způsob úhrady a bankovní údaje) a uživatelské údaje o návštěvě na naší internetové stránce (např. začátek, konec a rozsah užívání) společně se souborem cookie a/nebo návštěvnickým ID. Ty mohou vždy obsahovat anonymní údaje koncových zařízení použitých při návštěvě internetové stránky a s určitou pravděpodobností mohou být znovu rozpoznány při další návštěvě. Zpracování zde probíhá za účelem ochrany Vašeho zákaznického účtu, internetových stránek, které navštívíte, a služeb, které na naší internetové stránce využíváte, proti podvodnému a neoprávněnému jednání (např. proti převzetí uživatelských účtů, automatizovanému vytváření falšovaných uživatelských účtů nebo použití ukradených totožností nebo platebních údajů).

Pokud existuje podezření na podvod nebo neoprávněné použití, prověřuje zaměstnanec naší společnosti hodnocení a důkazní body, na kterých se zakládá. Pokud na tomto základě bude zamítnuto uzavření smlouvy, obdržíte sdělení. Na požádání Vám navíc budou oznámeny podstatné důvody rozhodnutí. Tím pak máte příležitost uplatnit Vaše stanovisko, na jehož základě bude rozhodnutí znovu prověřeno.

Předcházení podvodům provádíme sami nebo s podporou externích poskytovatelů služeb. Poslední jmenovaní zpracovávají Vaše údaje výhradně podle našich závazných pokynů a ne pro vlastní účely. Opatření k zajištění objednacích procesů v online obchodě jsou uskutečňovány prostřednictvím společností infoscore Tracking Solutions GmbH, Kaistraße 7, 40221 Düsseldorf, die infoscore Profile Tracking GmbH, Kaistraße 7, 40221 Düsseldorf / infoscore Tracking Technology GmbH, Kaistraße 7, 40221 Düsseldorf a také poskytovatelů služeb ve výpočetních střediscích, kteří byli pověřeni ukládáním údajů.

Údaje zpracovávané v této souvislosti jsou po pěti měsících automaticky vymazány.

Zpracování Vašich údajů můžete kdykoliv odvolat, například zasláním e-mailu na e-mailovou adresu ochranadat@strauss.cz nebo s dodatkem „Ochrana údajů“ poštou na adresu..

Engelbert Strauss s.r.o.
Rudolfovská tř. 464/103
370 01 České Budějovice

(viz k tomu také bod IV.).III. Jsou mé údaje předávány třetím stranám?

Některé z Vašich údajů budou příp. předány také následujícím příjemcům, bude-li to nutné k plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), jsme-li k tomu zavázáni zákonem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) nebo je-li to nutné k hájení našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR):

  • Banky a instituce k provádění plateb
  • Inkasní společnosti
  • Výrobci za účelem realizace záručních případů
  • Přepravní společnosti, pošta
  • Úřady trestního stíhání, soudy, smírčí soudy, auditoři, advokáti nebo daňoví poradci
  • Pojišťovny k vyřízení případných škodných událostí

Částečně ke zpracování Vašich údajů využíváme externí poskytovatele služeb. Ty pečlivě vybíráme a pověřujeme je plněním našich pokynů a jsou pravidelně kontrolováni. U těchto poskytovatelů služeb se jedná např. o call center agentury, Lettershops a tiskárny, agentury pro evidenci a správu údajů, IT poskytovatele služeb a služby pro likvidaci datových nosičů. Právním základem je čl. 28 GDPR, pokud se u těchto poskytovatelů služeb jedná o zpracování zakázky.IV. Jaká mám práva s ohledem na své údaje?

Za podmínek uvedených ve čl. 15 GDPR od nás můžete požadovat informaci, zda a jaké Vaše údaje zpracováváme. Můžete požadovat opravu a dle okolností doplnění svých údajů dle čl. 16 GDPR. Máte právo, abychom Vaše údaje za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR smazali nebo je za podmínek čl. 18 GDPR zablokovali. Dle čl. 20 GDPR máte právo získat své údaje nám zaslané na základě povolení nebo smlouvy, pokud zpracování probíhá automatizovaně. Pokud si to budete přát a bude-li to technicky možné, zašleme tyto údaje třetí straně. Vaše práva lze za určitých podmínek omezit nebo vyloučit zákonem. Máte právo podat stížnost ohledně ochrany údajůu příslušného úřadu pro ochranu údajů.

Pokud zpracováváme údaje k hájení našich zájmů výlučně na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo z důvodů, které vyplývají z Vaší zvláštní situace, zpracování svých údajů zakázat. Podáte-li námitku, příslušné údaje již nebudeme zpracovávat, ledaže bychom pro zpracování mohli doložit nezbytné a potřebné důvody, které převáží Vaše zájmy, práva a svobodu nebo by zpracování sloužilo uplatnění právních nároků.

Kromě toho můžete zpracování svých údajů k reklamním účelům kdykoli zakázat, aniž by vznikly jiné než zprostředkovací náklady dle základních sazeb. Zasílání e-mailů za účelem reklamy můžete kdykoli bezplatně zakázat tak, že např. kliknete na odhlašovací odkaz na konci takového e-mailu. Zrušení zasílání lze provést také e-mailem na ochranadat@strauss.cz nebo s poznámkou „Ochranadat“ poštou na výše v bodě I. uvedenou adresu.

Pokud jste se zpracováním údajůsouhlasili, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním nebude až do odvolání dotčena oprávněnost zpracování. Odvolání lze provést e-mailem na ochranadat@strauss.cz nebo s poznámkou „Ochraně dat“ poštou na výše v bodě I. uvedenou adresu. Po odvolání již údaje nebudou zpracovávány. To neplatí, pokud jsme k tomu oprávněni nebo zavázáni zákonem.


Engelbert Strauss s.r.o.

Tel
226 201 520
Fax
226 201 521
Všechny ceny s připočtením dopravného při objednávce méně než 4 840,00 Kč.
Všechny ceny s připočtením zákonné daně s připočtením dopravného při objednávce méně než 4 000,00 Kč.