Odvolání poucení


Poucení o odvolání:

Naši zákazníci mohu objednávku behem mesíce bez uvedení duvodu odvolat, a to v textové forme (napr. dopisem, e-mailem) nebo prostrednictvím vrácení veci. Lhuta zacíná plynout jeden den poté, co Vám bylo zboží dodáno a poté, co jste obdrželi toto poucení v textové forme. K zachování lhuty na odvolání postacuje vcasné odesláni odvolání nebo veci. Odvolání adresovat na:

engelbert strauss s.r.o.
Čechova 727/52
CZ - 370 01 České Budějovice
nebo Fax: 226 201 521
nebo E-Mail na info@engelbert-strauss.cz


Dusledky odvolání:

V prípade úspešného odvolání vzniká vzájemná povinnost odevzdat prijaté plnení a vrátit eventuální zisk (napr. úroky). Nemužete- li nám prijaté plnení vrátit zpet úplne nebo cástecne nebo když ho mužete vrátit zpet jen ve zhoršeném stavu, musíte nám do té míry poskytnout náhradu hodnoty. U postoupení vecí toto neplatí, a to v prípade,že zhoršení veci je možno vysvetlit pouze její prohlídkou - tak jak by Vám to byla umožneno napr. v maloobchodní prodejne. Krome toho se mužete povinnosti náhrady hodnoty vyhnout tím, že vec nezacnete používat jako Vaše vlastnictví a upustíte od jakéhokoliv jednání , které její hodnotu naruší. Veci, které je možno odeslat poštou mají být odeslány zpet na vlastní náklady a nebezpecí. K zachováni lhuty pro vrácení veci postacuje vcasné odeslání žádostí na zrušení na výše uvedenou adresu. Závazky týkající se úhrady plateb musí byt splneny behem 30 dnu. Lhuta pro Vás zacíná s odesláním veci nebo Vašeho prohlášení o odvolání a pro nás jejich prijetím.


Konec poucení o odvolání:

Právo na odvolání neexistuje u dodání zboží, které bylo zhotoveny podle specifikace zákazníka nebo ušito jednoznacne pro osobní potreby (napr. vylepšené zboží nebo „workwear“ designérske odevy). Místo odvolání mohou naši zákazníci všechny produkty firmy engelbert strauss, krome zvláštní výroby, za stejných podmínek také vymenit.