Menu Produkty
Porovnávací seznamy
Porovnání výrobků
4 / 4 zboží
dosažen max. počet pro tuto kategorii!
Pro přidání dalších druhů zboží odstraňte prosím alespoň 1 zboží z kategorie.
Porovnávací seznamy
Porovnání výrobků
bylo přidáno do porovnávacího seznamu.
Přidat druh zboží
Pro porovnání výrobků je třeba výrobky přidat do porovnávacího seznamu.
Porovnávací seznamy
Porovnání výrobků

Odvolání poucení


Poucení o odvolání:

Naši zákazníci mohu objednávku během měsíce bez uvedení důvodu odvolat, a to v textové formě (např. dopisem, e-mailem) nebo prostřednictvím vrácení věci. Lhůta začíná plynout jeden den poté, co Vám bylo zboží dodáno a poté, co jste obdrželi toto poučení v textové formě. K zachování lhůty na odvolání postačuje včasné odeslání odvolání nebo věci. Odvolání adresovat na:

Engelbert Strauss s.r.o.
Rudolfovská tř. 464/103
370 01 České Budějovice
nebo Fax: 226 201 521
nebo E-Mail na info@strauss.cz


Dusledky odvolání:

V případe úspešného odvolání vzniká vzájemná povinnost odevzdat přijaté plnění a vrátit eventuální zisk (napr. úroky). Nemužete- li nám přijaté plnění vrátit zpět úplně nebo částecně nebo když ho mužete vrátit zpět jen ve zhoršeném stavu, musíte nám do té míry poskytnout náhradu hodnoty. U postoupení věcí toto neplatí, a to v případě ,že zhoršení věci je možno vysvětlit pouze její prohlídkou - tak jak by Vám to byla umožněno např. v maloobchodní prodejně. Kromě toho se mužete povinnosti náhrady hodnoty vyhnout tím, že věc nezačnete používat jako Vaše vlastnictví a upustíte od jakéhokoliv jednání , které její hodnotu naruší. Věci, které je možno odeslat poštou mají být odeslány zpět na vlastní náklady a nebezpečí. K zachováni lhůty pro vrácení věci postačuje včasné odeslání žádostí na zrušení na výše uvedenou adresu. Závazky týkající se úhrady plateb musí byt splněny během 30 dnů. Lhůta pro Vás začíná s odesláním věci nebo Vašeho prohlášení o odvolání a pro nás jejich přijetím.


Konec poucení o odvolání:

Právo na odvolání neexistuje u dodání zboží, které bylo zhotoveny podle specifikace zákazníka nebo ušito jednoznacne pro osobní potreby (např. na zboží, kde byla nanešena firemní reklama.) Místo odvolání mohou naši zákazníci všechny produkty firmy engelbert strauss, krome zvláštní výroby, za stejných podmínek také vymenit.

Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy:
(Pokud chcete odstoupit od kupní smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

 • Engelbert Strauss s.r.o.
 • Rudolfovská tř. 464/103,
 • 370 01 České Budějovice
 • Tel: 226 201 520
 • Email: info@strauss.cz
 • Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy ze dne:()
 • Číslo objednávky()
 • Objednáno dne ()/přijato dne ()
 • Jméno a přijmení spotřebitele ()
 • Adresa spotřebitele ()
 • Způsob vrácení kupní ceny: na bankovní účet č. ()
 • Podpis spotřebitele ()
 • Datum

(*) Nehodící škrtněte

Engelbert Strauss s.r.o.

Tel
226 201 520
Fax
226 201 521
Všechny ceny s připočtením dopravného při objednávce méně než 4 840,00 Kč.
Všechny ceny s připočtením zákonné daně s připočtením dopravného při objednávce méně než 4 000,00 Kč.