Menu Produkty
Porovnávací seznamy
Porovnání výrobků
4 / 4 zboží
dosažen max. počet pro tuto kategorii!
Pro přidání dalších druhů zboží odstraňte prosím alespoň 1 zboží z kategorie.
Porovnávací seznamy
Porovnání výrobků
bylo přidáno do porovnávacího seznamu.
Přidat druh zboží
Pro porovnání výrobků je třeba výrobky přidat do porovnávacího seznamu.
Porovnávací seznamy
Porovnání výrobků

Zásady ochrany osobních údajů


Vítáme vás a děkujeme, že jste využili naši online nabídku. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá! Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších použitelných právních předpisů, zejména zákona o zpracování osobních údajů, jakož i zákona o elektronických komunikacích.

Níže najdete informace o zpracování vašich osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy, napište nám na adresu ochranadat@engelbert-strauss.cz. Rádi vám pomůžeme.


1. Kdo je odpovědný za zpracování a na koho se mohu obrátit?

Správcem vašich osobních údajů (dále jen: údaje) je společnost

Engelbert Strauss s.r.o.
Rudolfovská tř. 464/103
České Budějovice 4
370 01 České Budějovice

Další kontaktní údaje správce naleznete v našem impresu.

Dotazy, stížnosti nebo žádosti o informace týkající se ochrany údajů můžete kdykoli zaslat e-mailem na adresu ochranadat@engelbert-strauss.cz nebo na výše uvedenou poštovní adresu s dodatkem „Ochrana údajů“.


2. Používání webové stránky

Když navštívíte naši webovou stránky www.gutschein.strauss.de , zpracováváme

• vaši IP-adresu,

• datum a čas vaší návštěvy,

• informace o prohlížeči, který používáte, včetně nastaveních jazyka a případně vašeho operačního systému,

• jakož i informace o souborech, ke kterým jste přistupovali.

Váš prohlížeč automaticky přenáší tyto údaje vašemu poskytovateli internetových služeb, který je pak předává nám.

Proč jsou tyto údaje zpracovávány?

Tyto údaje potřebujeme k zajištění funkčnosti webové stránky a k tomu, aby vaše návštěva našich webových stránek byla co nejpříjemnější. Tyto údaje zpracováváme, abyste mohli načíst naši webovou stránku, pro účely analýzy a zajištění bezpečnosti našich systémů, pro optimalizaci naší webové stránky a pro statistické účely. K individuálnímu profilování vašeho osobního chování při používání nedochází.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je zajistit, aby se naše webová stránka správně zobrazovala na vaší obrazovce a abychom v případě závad mohli zjistit a odstranit jejich příčiny.

Jak dlouhou jsou tyto údaje uchovávány?

Tyto údaje se ukládají do souborů protokolu po dobu maximálně 30 dnů.

Musím tyto údaje poskytnout? Jak mohu zabránit použití cookies?

Poskytnutí těchto údajů není povinné a nevyžaduje se ani pro uzavření smlouvy. Návštěva naší webové stránky bez zpracování těchto údajů by však z technických důvodů nebyla možná.


3. Cookies?

Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé soubory, které obsahují identifikační číslo. Soubory cookies se ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, když navštívíte naši webovou stránku. Při dalším navštívení naší webové stránky poukazka.strauss.cz lze Váš počítač nebo koncové mobilní zařízení rozpoznat na základě tohoto identifikačního čísla. Soubory cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby byla webové nabídka jako celek uživatelsky přívětivější a efektivnější.

Jaké druhy cookies používá Engelbert Strauss ?

Používání našich souborů cookies se uskutečňuje v souladu s GDPR a zákonem o elektronických komunikacích. Na naší webové stránce používáme následující kategorie souborů cookies:

Nezbytné soubory cookies

Některé funkce na naší webové stránce nelze nabízet bez použití souborů cookies. Pro tyto účely je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky. Mezi tyto funkce patří například možnost vkládání položek do nákupního košíku.

Proč Engelbert Strauss používá Cookies?

Používáme technicky nezbytné soubory cookies, abychom učinili návštěvu naší webové stránky atraktivní a uživatelsky přívětivou a umožnili, resp. usnadnili používání určitých funkcí.

Používání technicky nezbytných souborů cookies je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je umožnit vám uživatelsky přívětivé používání naší webové stránky a zlepšovat kvalitu naší webové stránky a jejího obsahu.

Jak dlouho jsou tyto údaje uchovávány (ukládány)?

Některé soubory cookies se po ukončení relace prohlížeče vymažou (tzv. přechodné soubory cookies, zejména soubory cookies relace). Jiné soubory cookies zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě (tzv. trvalé soubory cookies). Délku uchovávání (ukládání) najdete v přehledu v nastavení souborů cookies ve vašem webovém prohlížeči.

Musím tyto údaje poskytnout? Jak mohu zabránit používání soborů cookies?

V zásadě neexistuje žádná povinnost používat soubory cookies. Používání souborů cookies můžete kdykoli změnit prostřednictvím následujících nastavení.

Rádi bychom vás však upozornili, že pokud zpracování souborů cookies deaktivujete, může být funkčnost naší webové stránky omezena.

Kromě toho můžete používání souborů cookies zabránit změnou příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče. Nastavení musíte provést zvlášť pro každý prohlížeč a pro každé koncové zařízení, které používáte. Již nastavené soubory cookies lze navíc kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.


4. Objednávky digitálních poukazů (voucherů)

Údaje, které nám poskytnete v rámci objednávky digitálního poukazu (voucheru) (např. oslovení, příjmení, jméno, adresa, e-mailová adresa, datum narození, platební údaje objednatele, jakož i e-mailová adresa příjemce) používáme

• k plnění smluv,

• k vaší identifikaci jako našeho smluvního partnera,

• ke kontrole věrohodnosti zadaných údajů,

• ke zpracování platby za vaši objednávku,

• k prokázání, že jste zletilí,

• k vyřízení případných nároků ze záruky, jakož i

• k uplatňování a obraně právních nároků.

Proč jsou tyto údaje zpracovávány?

Tyto údaje zpracováváme za účelem přijímání objednávek, fakturace, zpracování platby a v případě potřeby za účelem vymáhání nebo obrany právních nároků vyplývajících z právního vztahu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Při zpracování nám pomáhají externí poskytovatelé služeb, kterým poskytujeme nezbytný přístup k vašim údajům. S těmito poskytovateli služeb jsme uzavřeli odpovídající smlouvy o zpracování v souladu s čl. 28 GDPR. Vaše údaje zpracovávají výhradně v souladu s našimi pokyny, nikoli pro vlastní účely. Uzavřením smlouvy se do zpracování zapojení poskytovatelé služeb nepovažují za tzv. třetí strany.


5. Platba

V průběhu objednávky vám nabízíme různé možnosti platby. Máte možnost zvolit si platbu prostřednictvím Mastercard, Visa nebo PayPal. V závislosti na tom, kterého poskytovatele platebních služeb si v procesu objednávky vyberete, předáme platební údaje shromážděné za tímto účelem poskytovateli platebních služeb, kterého jsme pověřili zpracováním plateb. V některých případech tyto údaje shromažďuje i sám poskytovatel platebních služeb, pokud si u něj vytvoříte účet. V takovém případě se musíte během procesu objednávky přihlásit k poskytovateli platebních služeb svými přístupovými údaji.

Při zpracování transakcí jsou údaje o vaší kartě / transakci předány našemu externímu poskytovateli služeb ke zpracování plateb. Za tímto účelem využíváme služeb společnosti PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9, D-60528 Frankfurt nad Mohanem (dále jen „PAYONE“). PAYONE nabízí obchodní řešení pro automatizované a komplexní zpracování všech platebních procesů v elektronickém obchodě. Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti PAYONE najdete na adrese www.payone.com/data-protection.

Vaše údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.


6. Jsou údaje předávány třetím osobám?

Některé vaše údaje budou případně předány také následujícím příjemcům, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), pokud jsme k tomu ze zákona povinni (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) nebo pokud je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR):

• Banky a poskytovatelé platebních služeb pro zpracování plateb

• Orgány činné v trestním řízení, soudy, jiné subjekty pro řešení sporů, auditoři, advokáti nebo daňoví poradci

• Pojišťovny pro likvidaci případných pojistných událostí

Zčásti využíváme ke zpracování vašich údajů externí poskytovatele služeb. Tito námi byli pečlivě vybráni a pověřeni, řídí se našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolováni. Těmito poskytovateli služeb jsou například agentury pro sběr údajů a péči o údaje, poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé služeb pro ničení datových nosičů. Právním základem je článek 28 GDPR, pokud jsou tito poskytovatelé služeb zpracovateli.


7. Jak dlouho jsou moje údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud neexistuje žádná zákonná povinnost je uchovávat a pokud jste vznesli požadavek na jejich vymazání, pokud údaje již nejsou potřebné k naplnění účelu, pro který byly uloženy, nebo pokud je jejich uchovávání nepřípustné z jiných zákonných důvodů. Pro uplatnění nebo obhranu právních nároků můžeme údaje uchovávat až do uplynutí maximálních promlčecích lhůt. Pokud jsme povinni uchovávat určité údaje, jsme oprávněni tyto údaje uchovávat až do uplynutí uschovacích lhůt stanovených v § 35 zákona o DPH a v § 31 ve spojení s § 32 zákona o účetnictví. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR ve spojení s těmito zákony. Tyto lhůty činí až 10 let.


8. Odpovědnost

a) Jste-li spotřebitel, odpovídáme vám za škodu bez omezení, ledaže z použitelných právních předpisů vyplývá jinak.

b) V jiných případech, než které jsou uvedeny pod písmenem a) tohoto bodu 8 VOP, zejména ve vztazích B2B, platí pro naši odpovědnost následující pravidla:

c) Odpovídáme bez omezení – ať již z jakéhokoliv právního důvodu – za škodu způsobenou úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením povinností z naší strany, ze strany našich zákonných zástupců nebo osob, které jsme použili při plnění.

d) V případě porušení povinností z nedbalosti z naší strany, ze strany našich zákonných zástupců nebo osob, které jsme použili při plnění, odpovídáme pouze (i) – potud bez omezení – za újmy na životě nebo zdraví; (ii) za škody vzniklé v důsledku porušení podstatných smluvních povinností. Podstatné smluvní povinnosti jsou takové povinnosti, o nichž jsme již při uzavření smlouvy věděli nebo museli vědět, že při jejich porušení byste smlouvu neuzavřeli, pokud byste toto porušení předvídali. V tomto případě je však naše odpovědnost omezena co do výše škody na škodu, která je coby škoda typická pro smluvní typ předvídatelná v době uzavření smlouvy.

e) Omezení odpovědnosti neplatí, pokud jsme podvodně (lstivě) zatajili vadu nebo jsme převzali záruku za vlastnosti poukazu (voucheru).

f) Pokud je naše odpovědnost vyloučena nebo omezena v souladu s výše uvedenými ustanoveními, platí to i pro osobní odpovědnost našich zákonných zástupců nebo osob, které jsme použili při plnění.


9. Online-řešení sporů a spotřebitelská arbitráž

Jste-li spotřebitel, máte právo na mimosoudní řešení sporu ze spotřebitelské smlouvy. Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (platforma ODR), kterou najdete na adrese [ec.europa.eu/consumers|https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Při mimosoudním řešení stížnosti nebo spotřebitelského sporu vám může v České republice pomoci Česká obchodní inspekce www.coi.cz. Ve vztazích B2B se předchozí věty tohoto bodu 9 nepoužijí.


10. Práva k obsahu dostupnému v internetovém obchodě strauss.voucher.cz

Zůstáváme výhradním vlastníkem autorských práv a práv průmyslového vlastnictví k internetovému obchodu www.strauss.voucher.cz a jeho obsahu (např. textům, grafice a obrázkům). Obsah smíte používat výhradně za účelem vytvoření poukazu (voucheru) nebo realizace smlouvy.


11. Rozhodné právo a soudní příslušnost

a) S vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se použije právo České republiky. Předchozí větou nejsou dotčeny donucující ustanovení právních předpisů na ochranu spotřebitele cizího státu, pokud jste smlouvu uzavřeli jako spotřebitel a máte v tomto cizím státě obvyklé bydliště.

b) Pokud nejste spotřebitelem nebo pokud není donucujícími právními předpisy stanoveno jinak, sjednává se, že výlučně místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporu je soud České republiky, který je obecným soudem společnosti Engelbert Strauss s.r.o.


12. Salvatorní ustanovení (doložka o oddělitelnosti)

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto VOP byla nebo se stala zcela nebo zčásti neúčinnými, nemá to vliv na účinnost ostatních ustanovení.

Engelbert Strauss s.r.o.

Tel
226 201 520
Fax
226 201 521
Všechny ceny s připočtením dopravného při objednávce méně než 4 840,00 Kč.
Všechny ceny s připočtením zákonné daně s připočtením dopravného při objednávce méně než 4 000,00 Kč.