AKTUALIZACE PRO PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUV


NOVÉ NORMY PRO OBUV


Dosavadní dvě normy EN ISO 20345:2011 (pro bezpečnostní obuv) a EN ISO 20347:2012 (pro pracovní obuv) byly zásadně přepracovány a v březnu 2023 byly nahrazeny novými verzemi EN ISO 20345:2022 a EN ISO 20347:2022. Pracovní obuv, která je uvedena na trh po tomto datu, musí být bez výjimky certifikována také podle těchto nových norem.
NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ STUPNĚ
Které nové bezpečnostní stupně existují a čím se vyznačují?
Existují celkem 3 nové bezpečnostní stupně – jeden pro pracovní obuv a dva pro bezpečnostní obuv. U pracovní obuvi se zavádí nový bezpečnostní stupeň O6, bezpečnostní obuv lze v budoucnosti certifikovat také ve stupni S6 a S7. Po zavedení norem tedy existují také bezpečnostní stupně, které udávají trvalou vodotěsnost obuvi. Srovnatelné bezpečnostní stupně byly dosud stanoveny pouze na základě doplňkového testu. Další informace jsou uvedeny v oddílu Vodotěsnost (WR).
jako bezpečnostní stupeň O2, ale ochranná membrána
zaručuje trvalou vodotěsnost
jako bezpečnostní stupeň S2, ale ochranná membrána
zaručuje trvalou vodotěsnost
jako bezpečnostní stupeň S3, ale ochranná membrána
zaručuje trvalou vodotěsnost
Kromě toho existují nové podtypy bezpečnostních stupňů:

Ty udávají v rámci daného bezpečnostního stupně druh ochrany proti prošlápnutí u bezpečnostní obuvi. Další informace jsou uvedeny v oddílu Ochrana proti prošlápnutí.

godown
PŘEHLED BEZPEČNOSTNÍCH STUPŇŮ
OCHRANA PROTI PROŠLÁPNUTÍ
Druh ochrany proti prošlápnutí je okamžitě patrný
Zavedení normy pro bezpečnostní obuv EN ISO 20345:2022 přináší jemnější rozlišení u ochrany proti prošlápnutí. Textilní podrážky odolné proti prošlápnutí budou označeny písmenem S nebo L – pokud bezpečnostní stupeň neobsahuje žádné z těchto písmen, má obuv ocelovou podrážku.
Ocelová podrážka odolná proti prošlápnutí
Textilní podrážka odolná proti prošlápnutí
...podle základních požadavků (+L)
...podle vyššího požadavku (+S)
U obuvi S1 je na rozdíl od všech ostatních uvedených bezpečnostních stupňů připojeno „P", protože obuv S1 nemá – na rozdíl od S3, S5 a S7 – ve standardu žádnou ochranu proti prošlápnutí; ta je pouze volitelné rozšíření.
U obuvi S1 je na rozdíl od všech ostatních uvedených bezpečnostních stupňů připojeno „P", protože obuv S1 nemá – na rozdíl od S3, S5 a S7 – ve standardu žádnou ochranu proti prošlápnutí; ta je pouze volitelné rozšíření.
VODOTĚSNOST (WR)
Zavedení nových vodotěsných bezpečnostních stupňů O6, S6 a S7
Pracovní obuv s novým bezpečnostním stupněm O6 je buď vysoká obuv nebo polobotky. Jsou vybaveny membránou a díky tomu poskytují trvalou ochranu před pronikáním vody. Obuv stupně O6 má bez ohledu na materiál podobné vlastnosti jako obuv O4.
WR = vodotěsnost dosažená použitím ochranné membrány (zpravidla dryplexx®)
ODOLNOST VŮČI PALIVŮM (FO)
Zkouška odolnosti vůči palivům je nyní nepovinná
Podle staré normy EN ISO 20345:2011 musí mít bezpečnostní obuv zařazená do bezpečnostních stupňů S1-S5 podrážku, která je odolná vůči uhlovodíkům (oleje, benzín atd.). Přijetím nové normy EN ISO 20345:2022 tato povinnost odpadá, a test je tedy dobrovolný. Téměř všechna pracovní a bezpečnostní obuv Strauss je však vybavena podrážkou odolnou vůči palivům (SO), což je také uvedeno ve vlastnostech podrážky.
ÚČINNÁ PROTISKLUZOVÁ ZÁBRANA
Základní požadavek se už neuvádí zvlášť
Podle nové verze normy 2022 musí všechna testovaná obuv splňovat aspoň základní požadavek na neklouzavost na protiskluzovou zábranu na keramické dlažbě ošetřené čisticími prostředky – to se už však neuvádí výslovně (v normě 2011 se jednalo o doplňkový test SRA). Kromě toho lze fakultativně provést další testy ke stanovení protiskluzové zábrany podrážky na keramické dlažbě s glycerinem; obuv splňující požadavky tohoto testu je zařazena do nejvyššího stupně protiskluzové zábrany (označení: SR).

Stupeň protiskluzové zábrany vždy najdete u pracovní obuvi Strauss v popisu produktu. Obuv certifikovaná podle starých norem EN ISO 20345:2011 a EN ISO 20347:2012 se až do vypršení platnosti certifikátu nadále označuje kódy SRA, SRB nebo SRC. Obuv certifikovaná podle nové verze 2022 má v popisu výrobku buď kód SR, označující nejvyšší stupeň neklouzavosti, nebo je bez kódu (což automaticky odpovídá základnímu stupni).
DALŠÍ OTÁZKY

Můžu svoji současnou pracovní a bezpečnostní obuv dále používat?

Ano, samozřejmě! Pracovní a bezpečnostní obuv, která je certifikovaná podle norem EN ISO 20347:2012 a 20345:2011, je použitelná i po přijetí nové normy 2022. Od 30. března 2023 oficiálně platí nové verze norem EN ISO 20345:2022 (bezpečnostní obuv) a EN ISO 20347:2022 (pracovní obuv). Pracovní obuv, která je uvedena na trh po tomto datu, musí být certifikována podle těchto nových verzí norem.

Pracovní obuv, která byla v prodeji už před 30. březnem 2023, si ponechává svůj stávající certifikát. Ten ještě může platit až 5 let a až po vypršení jeho platnosti musí být obuv certifikována podle požadavků nových norem. Proto existuje přechodná fáze, během níž najdete u společnosti Strauss jak bezpečnostní obuv podle staré normy EN ISO 20345:2011, tak i podle nové normy EN ISO 20345:2022. Bezpečnostní obuv podle normy EN ISO 20345:2011 (a analogicky pracovní obuv podle EN ISO 20347:2012) bude v příštích letech postupně získávat nové certifikáty.

Potřebuji vodotěsnou bezpečnostní obuv s ochranou proti prošlápnutí – který bezpečnostní stupeň připadá v úvahu?

Oba tyto požadavky splňuje pracovní obuv stupně S7. Firma Strauss je dodává jak s ocelovou podrážkou (např. S7), tak i s textilní podrážkou odolnou vůči prošlápnutí (např. S7S, S7L). Svrchní materiál i podrážka jsou u obuvi tohoto bezpečnostního stupně naprosto a trvale vodotěsné. Alternativou je bezpečnostní obuv stupně S3. Podle normy sice není klasifikována jako vodotěsná, ale v mnoha modelech Strauss S3 je navíc zapracována membrána dryplexx® a obuv s ní získává tuto vlastnost.

Model obuvi Strauss, který rád(a) nosím, je teď certifikovaný podle nové normy. Mění se tím nějak komfort při nošení?

Ne, vaše nově certifikovaná pracovní nebo bezpečnostní obuv od firmy Engelbert Strauss bude mít stejnou kvalitu jako dříve a bude splňovat požadavky na ochranu uvedené v popisu. Zkoušky prováděné v rámci nové normy nemění tvar nebo hmotnost obuvi, ale pouze zajišťují, že obuv bude v práci splňovat nejnáročnější požadavky.

Na Přehled
Chcete vědět něco více o bezpečnostních stupních?
Tady najdete všechny informace:
Vyhledávač obuvi
Potřebujete pomoc při výběru obuvi?
Udělejte si rovnou rychlotest:
Menu Produkty
Porovnávací seznamy
Porovnání výrobků
4 / 4 zboží
dosažen max. počet pro tuto kategorii!
Pro přidání dalších druhů zboží odstraňte prosím alespoň 1 zboží z kategorie.
Porovnávací seznamy
Porovnání výrobků
bylo přidáno do porovnávacího seznamu.
Přidat druh zboží
Pro porovnání výrobků je třeba výrobky přidat do porovnávacího seznamu.
Porovnávací seznamy
Porovnání výrobků