LexikonGuttasyn®


Zástěry pro bezpečnost práce splňují směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky (PSA kategorie III). Jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a splňují požadavky normy

EN 467: Ochranné oděvy, výkonové požadavky na oděvy, které částem těla poskytují ochranu proti chemikáliím

EN 340: Ochranné oděvy, obecné požadavky